Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi herhangi bir yetkisiz erişime karşı korunacaktır.

Bilgilerin gizliliği sağlanacaktır.

Bilgi bütünlüğü muhafaza edilecektir;

Muhafaza edilen İş süreçlerine ait bilgiye ulaşılabilirlik sağlanacaktır;

Yasal ve Mevzuat gereksinimleri, üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümler sürekli izlenecek ve karşılanacaktır;

İş Sürekliliği Planları geliştirilmiş, muhafaza edilmiş ve test edilmiş olacaktır;

Bilgi Güvenliği Eğitimi tüm çalışanlar için geçerli olacaktır;

Tüm fiili veya şüpheli bilgi güvenliği ihlalleri Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor edilecek ve araştırılması sağlanacaktır.