E-Dönüşüm

E-Fatura Nedir?

E-Fatura faturaların internet bağlantısı kullanılarak elektronik ortamda düzenlenmesini, paylaşılmasını ve izlenmesini sağlayan bir sistemdir.Kağıt kullanılmadan sunucular arasında saniyeler içerisinde firmadan firmaya iletilir. 
İtiraz süreleri, iptal ya da iadesi kağıt faturaya göre farklılık gösterir. Elektronik fatura iki çeşittir; e-fatura ve e-arşiv olarak kullanılır.

e-Arşiv, e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda (e-mail) fatura gönderim biçimidir.İstenildiği taktirde kağıda basılarak da iletilebilir.E-Faturadan farkı ise kurum E-Arşiv faturayı alıcıya bizzat kendisi iletmelidir.E-Fatura ise hazırladığınız anda alıcıya sistem üzerinden iletilmektedir.

Kimler E-Faturaya Geçmeli?

GİB tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunuyor.

Neden E-Faturaya geçmelisiniz?

E-Fatura kullanmayan işletmeler de iş yükü daha fazla olmaktadır.Matbu Fatura kullanıyorsanız ;

  • Fatura Bastırmak,
  • Fatura Yazdırmak,
  • İmzalama/Kaşeleme işlemleri
  • Zarflamak,
  • Kargoya Vermek ,
  • Müşterinize ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek , hepsi vakit ve nakit kaybı yaratmaktadır.

İş süreçlerinizi hızlandırmak ve Dijital Çağa uyum sağlamak istiyorsanız, E-Dönüşüm avantajlarından faydalanmalısınız.

Özel Entegratör nedir ?

Özel entegratör, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen ve mükellefin adına e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi elektronik kayıtları oluşturmaya yetkili aracı kurumlardır.

e-Fatura ve e-Arşiv Keserken Özel Entegratörü mü GİB Portalı mı tercih etmeliyim?

Düzenlemek istediğiniz e-belgelerde özel entegratör kullanımı zorunlu değildir. Ancak özel entegratörler, diğer iki e-belge düzenleme seçeneği olan entegrasyon ve GİB Portaldan daha avantajlıdır.
GİB ve Entegrasyon seçeneklerinde mükellef, işlediği elektronik belgeleri kendisi saklamak zorundadır. Özellikle e-Fatura e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye gibi saklanması ve gerektiğinde raporlanması gereken belgelerin güvenli ağlarda saklanması ve korunması önemli bir etmendir. Bu noktada özel entegratör seçeneği, birçok noktada çeşitli avantajlar sunmaktadır.