Sertifikalarımız

Gelir İdaresi Başkanlığı – Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’nın Nisan 2015 tarihli e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu’nda, e-Fatura hizmeti verecek özel entegratör firmalara ISO 27001, ISO 22301 ve ISO 20000 belgeleri alma zorunluluğu getirildiği bildirilmektedir.

Özel entegratör firma;
  • Bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 veya ISO 27001 belgelerine,
  • İş sürekliliği (Societal security – Business continuity) için ISO 22301 belgesine,
  • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi için TS ISO IEC 20000 veya ISO 20000 belgelerine sahip olmalıdır.

Kurum Politikalarımız gereği 27001 BGYS sistemini işletiyoruz, veri güvenliğine önem veriyoruz.Felaket Kurtarma Merkezi sayesinde dijital dönüşüm konforu sağlıyor , sizler için olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için işletmenizin kritik yapısının korunmasına yardımcı oluyoruz.Afetler her zaman önlenemeyebilir olsa da, bir planın olması olası hasarı azaltmaya ve işlemleri hızla geri yüklemeye yardımcı olur.

Felaket Kurtarma Merkezinin Avantajları:

  • İş sürekliliği sağlanır.
  • Veri kaybı riski ortadan kaldırılır.
  • Felaket durumunda işletmenizin zarar görmeden devamlılığı sağlanır.
  • Sistemlerin çalışabilir şekilde kalması sağlandığından dolayı maliyetler düşürülür ve rekabet avantajı sağlanır.
  • Talep doğrultusunda, istenilen bilgiye her an erişim gerçekleştirilebilir.